תוכניות וסיכומי הכנסים השנתיים של העמותה למשפט ציבורי

העמותה למשפט ציבורי מקיימת אחת לשנה את הכנס השנתי למשפט ציבורי המהווה במה לבכירי העוסקים בתחום המשפט הציבורי. הסוגיות הנידונות בכנס, התובנות המושגות בו ואווירת ההתדיינות והלימוד הכללית בו מגדירות מדי שנה מחדש את חזית הדיון במשפט הציבורי._DYP9296
_DYP9072
_DYP9033
_DYP9261
_DYP8229
_DYP9255
_DYP9241
_DYP9232
_DYP9229
_DYP9226
_DYP9211
_DYP9162
_DYP9136
_DYP9113
_DYP9110
_DYP9097
_DYP9080
_DYP9058
_DYP9043
_DYP9040
_DYP9006
_DYP8965
_DYP8962
_DYP8942
_DYP8930
_DYP8898
_DYP8857
_DYP8856
_DYP8839
_DYP8812
_DYP8808
_DYP8758
_DYP8647
_DYP8618
_DYP8613
_DYP8604
_DYP8599
_DYP8597
_DYP8588
_DYP8587
_DYP8550
_DYP8528
_DYP8501
_DYP8500
_DYP8492
_DYP8491
_DYP8488
_DYP8474
_DYP8472
_DYP8468
_DYP8458
_DYP8433
_DYP8430
_DYP8429
_DYP8426
_DYP8424
_DYP8414
_DYP8401
_DYP8411
_DYP8400
_DYP8397
_DYP8396
_DYP8389
_DYP8387
_DYP8386
_DYP8365
_DYP8363
_DYP8360
_DYP8335
_DYP8330
_DYP8311
_DYP8298
_DYP8297
_DYP8294
_DYP8288
_DYP8282
_DYP8277
_DYP8267
_DYP8265
_DYP8263
_DYP8262
_DYP8261
_DYP8260
_DYP8250
_DYP8240
_DYP8239
_DYP8229
_DYP9451
_DYP9419
_DYP9396
_DYP9347
_DYP9336
_DYP9315
_DYP9314
_DYP9313
_DYP9311
_DYP9308
_DYP9306
_DYP9300
_DYP9293
_DYP9264
_DYP9263
_DYP8356
_DYP9031