תוכניות וסיכומי הכנסים השנתיים של העמותה למשפט ציבורי

העמותה למשפט ציבורי מקיימת אחת לשנה את הכנס השנתי למשפט ציבורי המהווה במה לבכירי העוסקים בתחום המשפט הציבורי. הסוגיות הנידונות בכנס, התובנות המושגות בו ואווירת ההתדיינות והלימוד הכללית בו מגדירות מדי שנה מחדש את חזית הדיון במשפט הציבורי.