כחלק משגרת פעילותה לצורך קידום המשפט הציבורי בארץ, יוזמת ומארגנת העמותה למשפט ציבורי ימי עיון מקצועיים הדנים בסוגיות ספציפיות מתוך עולם המשפט הציבורי. ימי העיון המקצועיים הללו מאפשרים לקיים דיון מעמיק ויסודי בנקודות חשובות ומוגדרות היטב הנוגעות למשפט הציבורי.

 

 


BY DY Photography-8
BY DY Photography-23
BY DY Photography-24
BY DY Photography-30
BY DY Photography-41
BY DY Photography-42
BY DY Photography-104
BY DY Photography-126
BY DY Photography-134
BY DY Photography-143
BY DY Photography-157
BY DY Photography-165
BY DY Photography-170
BY DY Photography-173
BY DY Photography-190
BY DY Photography-222
BY DY Photography-383
BY DY Photography-337
BY DY Photography-354
BY DY Photography-433
BY DY Photography-390
BY DY Photography-357