העמותה למשפט ציבורי בישראל

העמותה למשפט ציבורי חרתה על דגלה את קידום השיח בנושאי המשפט הציבורי, החוקתי והמנהלי בישראל. מטרותיה של העמותה מפורטות בתקנונה, וכוללות, בין היתר, קידום והגנה על ערכי המשפט הציבורי באמצעות קיום דיונים ואסיפות בנושאים אלה.

לתקנון העמותה 

העמותה נוסדה בשנת 1988 על-ידי פרופ' יצחק זמיר. כנשיאה הראשון כיהן פרופ' קלינגהופר ז"ל, ובתפקידי הניהול האחרים נטלו חלק פרופ' יצחק זמיר, אשר שימש כיושב-הראש הראשון של העמותה ופרופ' שמעון שטרית אשר שימש מזכירה הראשון.

העמותה הינה עמותה התנדבותית אשר אינה מעסיקה עובדים בשכר. בעלי התפקידים בה נמנים עם בכירי המשפטנים בארץ והם מבצעים את עבודתם בהתנדבות. כנשיא העמותה מכהן השופט (בדימוס) מנחם (מני) מזוז, כיושב ראש העמותה מכהן פרופ' אמנון רייכמן, כמזכירתה מכהנת ד"ר בל יוסף.

העמותה למשפט ציבורי היא הסניף הישראלי של הארגון הבין-לאומי למשפט חוקתי.


מטרות העמותה למשפט ציבורי

מתוקף תפקידה החשוב אמונה העמותה על מגוון נושאים ונושאת באחריות למימוש מספר מטרות, וביניהן:

  • לקדם את המשפט הציבורי בישראל
  • להגן על הערכים והעקרונות של המשפט הציבורי בישראל
  • לארגן ולהוציא לפועל כנסים, ימי עיון וסדנאות בנושאים הנוגעים לעולם המשפט הציבורי
  • לקדם מחקרים בנושא, להעניק מלגות לסטודנטים בתחום ולהעניק פרסים לעבודות בולטות בתחום

בעלי תפקידים

נשיא: השופט (בדימוס) מנחם (מני) מזוז
יו"ר: פרופ' אמנון רייכמן
מזכירה כללית: ד"ר נטע נדיב

למידע נוסף על בעלי התפקידים