צרו קשר

פרופ' ישי בלנק

הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

אוניברסיטת תל-אביב

רמת אביב, תלאביב

 

כתובת דוא"ל: IAPublicLaw@gmail.com

צרו קשר ישיר

תוכן ההודעה