העמותה למשפט ציבורי בישראל

העמותה למשפט ציבורי חרתה על דגלה את קידום השיח בנושאי המשפט הציבורי, החוקתי והמנהלי בישראל. מטרותיה של העמותה מפורטות בתקנונה, וכוללות, בין היתר, קידום והגנה על ערכי המשפט הציבורי באמצעות קיום דיונים ואסיפות בנושאים אלה.

לתקנון העמותה 

העמותה נוסדה בשנת 1988 על-ידי פרופ' יצחק זמיר. כנשיאה הראשון כיהן פרופ' קלינגהופר ז"ל, ובתפקידי הניהול האחרים נטלו חלק פרופ' יצחק זמיר, אשר שימש כיושב-הראש הראשון של העמותה ופרופ' שמעון שטרית אשר שימש מזכירה הראשון.

העמותה הינה עמותה התנדבותית אשר אינה מעסיקה עובדים בשכר. בעלי התפקידים בה נמנים עם בכירי המשפטנים בארץ והם מבצעים את עבודתם בהתנדבות. כנשיא העמותה מכהן המשנה לנשיאת בית המשפט העליון (בדימ') סלים ג'ובראן, כיושב ראש העמותה מכהן פרופ' ישי בלנק, כמזכירת העמותה מכהנת ד"ר מיטל פינטו וכגזברה מכהן עו"ד אלי בן-טובים.

העמותה למשפט ציבורי היא הסניף הישראלי של הארגון הבין-לאומי למשפט חוקתי.


מטרות העמותה למשפט ציבורי

מתוקף תפקידה החשוב אמונה העמותה על מגוון נושאים ונושאת באחריות למימוש מספר מטרות, וביניהן:

  • לקדם את המשפט הציבורי בישראל
  • להגן על הערכים והעקרונות של המשפט הציבורי בישראל
  • לארגן ולהוציא לפועל כנסים, ימי עיון וסדנאות בנושאים הנוגעים לעולם המשפט הציבורי
  • לקדם מחקרים בנושא, להעניק מלגות לסטודנטים בתחום ולהעניק פרסים לעבודות בולטות בתחום

בעלי תפקידים

 

נשיא: המשנה לנשיאה (בדימ') סלים ג'ובראן
יושב-ראש: פרופ' אמנון רייכמן
מזכירה כללית: ד"ר בל יוסף
גזבר: עו"ד אליהו בן טובים

 למידע נוסף על בעלי התפקידים